Handelsbetingelser

Sunset-boulevard.dk, Sunset Boulevard appen, SunsetPLUS og SunsetPOINT

Gældende fra 17.01.2023.

Oversigt

1. Indledning
2. Bestilling og afhentning
3. Priser og betaling
4. Klager, fortrydelsesret og reklamation
5. Smiley rapporter
6. Personoplysninger og cookies
7. Lovvalg
8. Forbehold
9. SunsetPLUS
10. SunsetPOINT

1. Indledning

Disse handelsbetingelser gælder for alle køb foretaget på hjemmesiden sunset-boulevard.dk og via Sunset Boulevard appen. Vær særligt opmærksom på de særlige betingelser, der også gælder hvis du er (i) SunsetPLUS abonnent (afsnit 9) eller SunsetPOINT medlem (afsnit 10).

Følgende restauranter er underlagt tilknyttede CVR-numre, hvortil resten ejes og drives af Danske Koncept Restauranter A/S, CVR-nr. 30241509, Nordager 26, 6000 Kolding.

Viborg Sct. Mathias – 40922156
Klosterparken, Ringsted – 43201476
Herning Center – 40922156
Hedensted – 37918415
Haverslev – 37918415
Hillerød – 42094153
Slagelse – 43201476
Klostertorvet – 39179008
Skejby – 39179008
Vejle Nord – 37918415
Tilst – 37918415
Viborg Holstebrovej – 40922156
Billund Lufthavn – 23343118
Greve – 42877883
Ballerup – 42877883
Rødovre – 42877883
Silkeborg – 40922156
Esbjerg Ø – 41220961
Nyborg – 43201476
Randers – 37918415
Risskov – 37918415
Taastrup – 42877883

Hvis det er første gang du handler på sunset-boulevard.dk eller via Sunset Boulevard appen, anbefaler vi, at du læser disse handelsbetingelser grundigt igennem.

2. Bestilling og afhentning

Du kan afgive bestillinger online 24 timer i døgnet. Vi forbereder din bestilling, så den er færdig til afhentning i den restaurant, og på det tidspunkt, som du har valgt.

Når du har afgivet bestillingen, og restauranten har modtaget din bestilling, sender vi straks en ordrebekræftelse til dig pr. e-mail og SMS, som indeholder dit ordrenummer. Bemærk, at du selv er ansvarlig for at afhente bestillingen i restauranten, og at du selv skal medbringe ordrenummeret.

Hvis din bestilling ikke er afhentet inden for 1 time efter det aftalte afhentningstidspunkt, forbeholder vi os retten til at kassere maden af hygiejnehensyn.

3. Priser og betaling

Betaling for din bestilling trækkes fra dit betalingskort med det samme.

Den gældende pris er den pris, som på tidspunktet for bestillingen er angivet i den samlede oversigt over ordren, inden du accepterer. Alle opgivne priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms (25 %).

Vi accepterer følgende betalingsmidler: Visa Dankort, MasterCard, Maestro & Visa Electron.

Gavekort kan indløses i alle lande og gælder i alle restauranter undtagen Lalandia. Gavekort er gyldige i 3 år fra udstedelsesdatoen.

4. Klager, fortrydelsesret og reklamation

Vi hører gerne fra dig, hvis du ikke er fuldt ud tilfreds med din bestilling eller vores service i øvrigt. Hvis du har en klage, kan du sende den til os via e-mail til [email protected]. Du er også meget velkommen til at kontakte vores kundeservice på telefon 75 45 32 66.

Hvis du er forbruger, kan du også klage til Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme via dette link: www.hrt-ankenaevn.dk, eller til Fødevarestyrelsen via dette link.

Bemærk, at der ikke er fortrydelsesret for mad og drikkevarer. Købelovens almindelige regler om reklamation i tilfælde af mangelfulde varer, forsinkede varer, eller varer som ikke svarer til beskrivelsen, kan dog finde anvendelse.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse [email protected].

5. Smiley rapporter

Alle vores restauranter er naturligvis omfattet af Fødevarestyrelsens kontrol-ordning, bedre kendt som smiley-ordningen.

Du kan finde vores smiley rapporter via dette link.

6. Personoplysninger og cookies

Vi indsamler, behandler og lagrer data i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Hvis du ønsker mere information vedrørende de oplysninger, som vi indsamler, og måden hvorpå de bruges, henvises der til privatlivspolitikken, som kan tilgås via dette link.

Hvis du ønsker mere information om vores brug af cookies, henvises der til vores cookiepolitik, som kan tilgås via dette link.

7. Lovvalg

Disse handelsbetingelser, og enhver købsaftale vedrørende køb af varer fra os, er underlagt dansk ret, og underlagt danske lovvalgsregler.

8. Forbehold

Vi tager forbehold for tastefejl, udsolgte varer og force majeure, herunder leveringssvigt fra vores leverandører.

9. abonnementbetingelser for Sunsetplus

Danske Koncept Restauranter A/S (herefter ”Sunset Boulevard”), Nordager 26, 6000 Kolding, CVR-nummer: 30 24 15 09, [email protected]
stiller mod betaling en abonnementsbaseret rabat- og fordelsaftale til rådighed, som giver vores abonnenter (”Abonnenten”) adgang til forskellige rabat- og fordelsaftaler afhængig af abonnementsvalg. Abonnenten kan vælge mellem et premium-abonnement og et basic-abonnement. Begge abonnementer er reguleret af disse abonnementsbetingelser (herefter samlet benævnt ”SunsetPLUS Abonnementet”).

1 Generelt

1.1 Disse vilkår og betingelser (herefter ”Abonnementsbetingelserne”) gælder for aftaler indgået mellem Sunset Boulevard og Abonnenten og regulerer Abonnentens brug og udnyttelse af SunsetPLUS Abonnementet. Abonnenten skal være minimum 18 år og bosat i Danmark, for at kunne blive Abonnent af SunsetPLUS Abonnementet.

Sunset Boulevard kan nægte at indgå, eller vælge straks at ophæve et SunsetPLUS Abonnementet med Abonnenten, hvis Abonnenten tidligere har misligholdt Sunset Boulevards generelle handelsbetingelser eller nærværende Abonnementsbetingelser.

1.2 For at få adgang til Abonnementet skal Abonnenten læse og aktivt acceptere Abonnementsbetingelserne.

1.3 Det er alene muligt at benytte Sunset PLUS i danske restauranter med undtagelse af følgende områder: Lalandia, Grønland og Thorshavn

1.4 Når Abonnementet er oprettet, vil Sunset Boulevard fremsende en bekræftelse herpå til den e-mailadresse, som Abonnenten har oplyst i forbindelse med Abonnentens oprettelse af en brugerkonto i overensstemmelse med punkt 4 nedenfor.

1.5 Har Abonnenten inden for de seneste 12 måneder haft et SunsetPLUS Abonnement, og i den forbindelse modtaget vederlagsfri produkter i form af måltider, gavekort, værdikuponer eller andre kampagnetilbud som følge af indmeldelsen, udløser en ny indmeldelse ikke sådanne yderligere vederlagsfrie produkter og kampagnetilbud ved tegning af nyt SunsetPLUS Abonnement, da indmeldelsesgaver og kampagnetilbud kun gælder for Abonnenter, der ikke har abonneret inden for de sidste 12 måneder.

2 Ydelsernes omfang

2.1 For en månedlig betaling kan Abonnenten tegne et SunsetPLUS Abonnement og få adgang til rabat- og fordelsordningen.

  • Basic: 30% rabat
  • Premium: 40% rabat
  • Exclusive: 50% rabat

Rabatten kan ikke kombineres med andre tilbud, rabatter og gavekort.

For Abonnenter af SunsetPLUS Premium Abonnementet indgået før den 21. februar 2022, gælder dog, at rabatsatsen vil være 50%.

2.2 SunsetPLUS Abonnementet giver Abonnenten adgang til brug af rabat- og fordelsordningen, til den abonnementsløsning, som Abonnenten har valgt ved indmeldelse. Der gælder for de forskellige abonnementer et maksimum for det rabatbeløb, der kan opnås for hvert køb:

  • Basic: rabat på køb op til 150 kr.
  • Premium: rabat på køb op til 600 kr.
  • Exclusive: rabat på køb op til 600 kr.

2.3 SunsetPLUS Abonnementet er personligt og kan ikke overdrages til andre, medmindre Sunset Boulevard giver et udtrykkeligt samtykke hertil.

3 Adgang til tjenesterne

3.1 Abonnenten skal for at få adgang til Abonnementet registrere en brugerkonto ved at downloade Sunset Boulevards app via App Store / Google Play og tilmelde sig derigennem. Abonnenten kan også oprette en brugerkonto via Sunset Boulevards hjemmeside.

3.2 Abonnenten skal dog altid afgive sin ordre via Sunset Boulevard-profilen i appen, på hjemmesiden eller via selvbetjeningsenhederne i restauranterne for at opnå rabatten.

3.3 Sunset Boulevard må gerne nægte at modtage ordren i restauranterne, idet systemet i visse tilfælde ikke kan håndtere registrering af de fordele, der er tilknyttet Abonnementet.

3.4 Sunset Boulevard vil altid guide Abonnenten så Abonnenten altid får den optimale service.

4 Registrering

4.1 Abonnenten er ansvarlig for at sikre, at de angive oplysninger er korrekte på oprettelsestidspunktet og løbende holdes korrekt opdateret. Ved oprettelse må Abonnenten kun opgive oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

4.2 Ved oprettelse skal Abonnenten angive navn, fødselsdato, mailadresse samt kreditkortoplysninger (herefter ”Abonnementsoplysningerne”). Abonnentens oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre. Abonnenten er ansvarlig for lovlig brug af Abonnementet.

4.3 Hvis Abonnenten får mistanke om ulovlig brug af Abonnementet og den dertilhørende brugerkonto eller af Abonnementsoplysningerne, skal Abonnenten omgående underrette Sunset Boulevard.

5 Betaling og samtykke til løbende betaling

5.1 Den månedlige pris for brug af Abonnementet skal betales i henhold til den indgåede aftale mellem Sunset Boulevard og Abonnenten. Prisen vil altid blive oplyst særskilt fra disse Abonnementsbetingelser og inden endelig aftale indgås.

5.2 Når Abonnenten har indgået aftale om køb af Abonnementet, vil betaling for første måned blive trukket fra Abonnentens betalingskort eller via den valgte betalingsmetode, der er tilgængelig. Betaling for efterfølgende måneder bliver trukket automatisk så længe Abonnementet er aktivt. Ved at indtaste Abonnentens kreditkort eller andre betalingsoplysninger som led i første betaling, giver Abonnenten samtykke til, at Sunset Boulevard løbende, automatisk og forudgående må trække beløbet fra Abonnentens konto i overensstemmelse med den indgåede aftale og betalingslovens § 82. Abonnenten kan til enhver tid tilbagekalde Abonnentens samtykke til dette. Hvis Abonnenten tilbagekalder samtykket til, at Sunset Boulevard må trække beløbet automatisk, svarer det dog til en opsigelse af Abonnementet. Abonnenten er under alle omstændigheder altid forpligtet til at sørge for rettidig betaling af skyldige beløb i henhold til indgået aftale. Ved at indtaste betalingsoplysningerne, giver Abonnenten yderligere samtykke til, at Sunset Boulevard som led i en eventuel fremtidig aktivoverdragelse, må overdrage betalingsaftalen til en ny realdebitor i overensstemmelse med betalingslovens § 82.

5.3 Abonnenten forpligter sig til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel. Det er også Abonnentens ansvar, at betalingsmidlet opdateres ved udløb, spærring, bortkomst eller lignende.

6. Tilpasning og ændringer

6.1 Sunset Boulevard forbeholder sig retten til at ændre prisen på Abonnementet og andre betingelser for abonnementet, herunder hvis det er nødvendig som følge af funktionsændringer, ændret lovgivning, inflation, ny ejer, ny praksis eller andre markedsforhold. Ændringen skal meddeles til Abonnenten pr. e-mail senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Abonnenten berettiget til at opsige Abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Abonnenten ikke opsiger Abonnementet aktivt, før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Abonnenten, gælder med det samme uden særlig oplysnings- eller opsigelsesret for Abonnenten.

7 Frasigelse af fortrydelsesret

7.1 Abonnenten har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret.

7.2 Som en betingelse for at indgå aftale om Abonnementet, er det imidlertid en betingelse, at Abonnenten accepterer, at Abonnenten får adgang til Abonnementets fordele og rabatter allerede ved indgåelse af aftale om køb af Abonnementet, hvorfor Abonnentens fraskriver sig muligheden for at kunne gøre brug af sin fortrydelsesret jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 2. Abonnentens accept af at miste sin fortrydelsesret sker også særskilt som en del af sign-on flowet.

8 Opsigelse og pause

8.1 Abonnenten kan opsige sit SunsetPLUS-Abonnement når som helst og uden begrundelse. Abonnenten vil fortsat have adgang til Abonnementet frem til udgangen af indeværende faktureringsperiode (abonnementsmåned), hvorefter det ophører. Forudbetalinger vil derfor ikke blive refunderet, og Sunset Boulevard yder ikke refusion eller kredit for delvist brugte abonnementsperioder. Ved opsigelsen af Abonnementet skal dette foretages igennem appen eller hjemmesiden. Efter opsigelsesperiodens udløb, bortfalder alle rabatter og fordele omfattet af Abonnementet.

8.1 Abonnenten kan også vælge at sætte Abonnementet på pause. Hvis SunsetPLUS Abonnementet genaktiveres, fortsættes Abonnementet på disse Abonnementsbetingelser.

9 Behandling af personoplysninger

Sunset Boulevard vil behandle personoplysninger om dig, når du tilmelder dig SunsetPLUS og benytter tjenesten. Sunset Boulevard henviser til den særskilte privatlivspolitik, som du accepterer for at blive Abonnent.

10. medlemsbetingelser for Sunsetpoint

Danske Koncept Restauranter A/S (herefter ”Sunset Boulevard”), Nordager 26, 6000 Kolding, CVR-nummer: 30 24 15 09, [email protected]
stiller en loyalitetsklub til rådighed, som giver vores medlemmer (”Medlemmer”) mulighed for at optjene point, der kan omdannes til rabatter ved køb af produkter hos Sunset Boulevard. Medlemskabet er reguleret af disse betingelser (herefter samlet benævnt ”SunsetPOINT Medlemskabet”).

1 Generelt

1.1 Disse vilkår og betingelser (herefter ”Medlemsbetingelserne”) gælder for aftaler indgået mellem Sunset Boulevard og Medlemmet og regulerer Medlemmets brug og udnyttelse af SunsetPoint Medlemskabet.

Sunset Boulevard kan nægte at indgå, eller vælge straks at ophæve et SunsetPoint Medlemskab med Medlemmet, hvis Medlemmet tidligere har misligholdt Sunset Boulevards generelle handelsbetingelser eller nærværende Medlemsbetingelser.

1.2 For at få adgang til Medlemskabet skal Medlemmet læse og aktivt acceptere Medlemsbetingelserne.

1.3 Det er alene muligt at benytte SunsetPoint i danske restauranter med undtagelse af følgende områder: Lalandia, Grønland, Thorshavn og udenfor Danmarks grænser.

1.4 Når Medlemskabet er indgået, vil Sunset Boulevard fremsende en bekræftelse herpå til den e-mailadresse, som Medlemmet har oplyst i forbindelse med Medlemmets oprettelse af en brugerkonto i overensstemmelse med punkt 4 nedenfor. I e-mailen modtager Medlemmet også en yderligere beskrivelse af, hvordan Medlemmet optjener point og omdanner sine point til rabatter.

1.5 Det er ikke muligt for Abonnenter af SunsetPLUS at optjene point som et medlem af SunsetPoint loyalitetsprogrammet så længe abonnementet er aktivt. I tilfælde af, at Medlemmet opgraderer til et SunsetPLUS Abonnement, vil dine point gå tabt.

2 Fordele for SunsetPoint Medlemmer

2.1 Du skal ikke betale penge for at være SunsetPoint Medlem. Som SunsetPoint Medlem optjener du automatisk point ved online køb eller fysiske køb via selvbetjeningsenhederne samt potentielt i forbindelse med andre konkrete aktiviteter. For at optjene point er det er en betingelse, at Medlemmet er logget ind på tidspunktet for købet. Det vil ikke være muligt at efterregistrere point i tilfælde af, at Medlemmet ikke var logget ind på tidspunktet for købet.

2.1 Optjente point kan efterfølgende konverteres til rabatter i forbindelse med fremtidige online køb og fysiske køb via selvbetjeningsløsningerne. Point kan også anvendes for allerede nedsatte produkter. Det vil til enhver tid alene være muligt at optjene 10.000 point ad gangen, hvilket svarer til en rabatværdi af 300 kr. eller til et bestemt produkt. Hvis Medlemmet har opnået det maksimale tilladte antal point, kan Medlemmet ikke optjene yderligere point, indtil Medlemmet har anvendt dele af eller samtlige indestående point. Hver gang du bestiller, kan du selv vælge om du ønsker at betale dele af orden med dine indestående point eller ønsker at gemme dine point til en senere ordre.

2.1 Medlemmet mister automatisk optjente point, hvis Medlemmet ikke har anvendt pointene inden for en periode af 1 år fra tidspunktet hvor pointene blev optjent i forbindelse med de pågældende køb. Optjente point kan ikke konverteres til eller udbetales som pengebeløb.

3 Adgang til og betingelser for Medlemskabet

3.1 Medlemmet skal for at få adgang til SunsetPoint Medlemskabet registrere en brugerkonto ved at downloade Sunset Boulevards app via App Store / Google Play eller via hjemmesiden og tilmelde sig derigennem. Medlemmet kan også oprette en brugerkonto via Sunset Boulevards hjemmeside. Medlemmet kan anvende brugerkontoen relateret til tidligere oprettede SunsetPLUS-abonnementer. Brugerkontoen for et SunsetPLUS-abonnement, anvendes af Sunset Boulevard ved automatisk oprettelse af et SunsetPoint-Medlemskab i tilfælde af, at et SunsetPLUS-abonnement opsiges eller sættes på pause.

3.2 Medlemmet skal dog altid afgive sin ordre via Sunset Boulevards app, hjemmesiden eller selvbetjeningsløsningerne i de fysiske butikker og Medlemmet skal sørge for at være logget ind, for at optjene point og efterfølgende konvertere pointene til rabatter på næste køb.

3.3 For at blive Medlem er det en betingelse, at Medlemmet afgiver et samtykke til at modtage markedsføring fra Sunset Boulevard på baggrund af oplysninger om Medlemmets køb og adfærd som nærmere beskrevet i privatlivspolitikken, der accepteres særskilt som led medlemstilmeldingen. Medlemmet har dog altid ret til efterfølgende at tilbagekalde samtykket og stadig fortsætte medlemskabet. Tilbagekaldelse af samtykket til at modtage markedsføring, har dermed ikke negative konsekvenser for Medlemmets fortsatte medlemskab.

4 Registrering

4.1 Medlemmet er ansvarlig for at sikre, at de angive oplysninger er korrekte på oprettelsestidspunktet og løbende holdes korrekt opdateret.

4.2 Ved oprettelse skal Medlemmet angive navn, mailadresse samt mobilnummer (herefter ”Medlemsoplysninger”). Medlemmets oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre. Medlemmet er ansvarlig for lovlig brug af Medlemskabet.

4.3 Hvis Medlemmet får mistanke om ulovlig brug af Medlemskabet og den dertilhørende brugerkonto eller af Medlemsoplysningerne, skal Medlemmet omgående underrette Sunset Boulevard.

6. Tilpasning og ændringer

6.1 Sunset Boulevard forbeholder sig retten til at ændre betingelserne for Medlemskabet, herunder hvis det er nødvendig som følge af funktionsændringer, ændret lovgivning, inflation, ny ejer, ny praksis eller andre markedsforhold. Væsentlige ændringer skal meddeles til Medlemmet pr. e-mail senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Medlemmet berettiget til at udtræde af Medlemskabet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Medlemmet ikke udtræder af Medlemskabet aktivt, før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Medlemmet, gælder med det samme uden særlig oplysnings- eller opsigelsesret for Medlemmet. Sunset Boulevard forbeholder sig retten til at opløse loyalitetsprogrammet med øjeblikkelig virkning ved at informere Medlemmerne om dette, hvorefter optjente point mistes.

7 Ingen fortrydelsesret

7.1 Medlemmet har ikke fortrydelsesret, da modydelsen for Medlemskabet ikke er penge, men alene afgivelse af personoplysninger og samtykke til markedsføring jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2, nr. 13, litra b.

8 Opsigelse

8.1 Medlemmet kan altid afmelde sit SunsetPoint-Medlemskab når som helst og uden begrundelse. Opsigelse medfører, at optjente point bortfalder øjeblikkeligt samt at Sunset Boulevard ikke længere vil sende markedsføring i det omfang Medlemmet alene har afgivet samtykke til markedsføring som betingelse for Medlemskabet samt at Sunset Boulevard ikke længere vil behandle Medlemmets personoplysninger til markedsføring som nærmere angivet i privatlivspolitikken.

9 Behandling af personoplysninger

Som også oplyst ovenfor, vil Sunset Boulevard behandle personoplysninger om dig, når du tilmelder dig SunsetPoint og benytter tjenesten. Afgivelse af personoplysninger til markedsføring er som nævnt ovenfor, en betingelse for Medlemskabet. Sunset Boulevard henviser til den særskilte privatlivspolitik, som du accepterer for at blive Medlem.

Sunset Boulevard App

Bestil nemt og
hurtigt i appen!

Vi har gjort det endnu nemmere at bestille dine favoritter. Bestil og betal direkte i app’en

– Så springer du køen i restauranten over.

Bestil nemt og hurtigt i appen!

Vi har gjort det endnu nemmere at bestille dine favoritter. Bestil og betal direkte i app’en

– Så springer du køen i restauranten over.