Abonnementsbetingelser SunsetPLUS

Abonnementsbetingelser

Gældende fra d. 1. juni 2020.

Sunset Boulevard stiller en abonnementsbaseret rabat- og fordelsaftale til rådighed, som giver vores abonnenter adgang til forskellige rabat- og fordelsaftaler afhængig af abonnementsvalg.

 

1 Generelt

1.1 Disse vilkår og betingelser for brug (herefter ”Betingelser for Brug”) gælder for aftaler mellem Sunset Boulevard og en fysisk person (herefter ”Brugeren”) vedrørende abonnements baseret rabataftale. Brugeren skal være minimum 18 år og bosat i Danmark, for at kunne blive abonnement af SunsetPLUS.

Sunset Boulevard kan nægte at indgå, eller vælge straks at ophæve et abonnement med Brugeren, hvis Brugeren tidligere har misligholdt Sunset Boulevards betingelser.

 

1.2 Disse betingelser udgør vilkårene for det abonnement der er gældende mellem Brugeren og Sunset Boulevard (herefter ”Aftalen”). For at få adgang til abonnementet skal Brugeren læse og acceptere Aftalen.

 

1.3 Når abonnementet er oprettet, vil Sunset Boulevard fremsende en bekræftelse herpå til den e-mailadresse, som Brugeren har oplyst i forbindelse med Brugerens registrering af en brugerkonto i overensstemmelse med punkt 4 nedenfor.

 

2 Ydelsernes omfang

2.1 For en månedlig betaling kan Brugeren tegne et abonnement og få adgang til rabat- og fordelsordningen.

  • Basic: 30% rabat
  • Premium: 50% rabat
  • Exclusive: 50% rabat

 

Rabatten kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter.

 

2.2 Abonnementet giver Brugeren adgang til brug af rabat- og fordelsordningen, til den
abonnementsløsning, som Brugeren har valgt ved indmeldelse. Der gælder for de forskellige abonnementer et maksimum for det rabatbeløb der kan opnås for hvert køb:

  • Basic: rabat på køb op til 150 kr.
  • Premium og Exclusive: rabat på køb op til 750 kr.  

 

2.3 Abonnementet er personligt og kan ikke overdrages til andre.

 

3 Adgang til tjenesterne

3.1 Brugeren skal for at få adgang til abonnementsordningen registrere en brugerkonto ved at    sende en SMS med teksten ”SunsetPLUS” til ”1204” (se også punkt 4 nedenfor).

3.2 Brugeren skal afgive sin ordre via SunsetPLUS web-app.

3.3 Sunset Boulevard må gerne afvise at modtage ordren i restauranterne, idet systemet ikke kan håndtere abonnementet/rabat- og fordelsordningen.

3.4 Sunset Boulevard vil altid guide Brugeren så Brugeren altid får den optimale service.

 

4 Registrering

4.1 Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angive oplysninger er korrekte på oprettelsestidspunktet og løbende holdes korrekt opdateret. Ved oprettelse må Brugeren kun opgive oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

4.2 Ved oprettelse skal Brugeren angive navn, mailadresse samt kreditkortoplysninger (herefter ”Brugeroplysninger”). Brugerens oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre.
Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto.

4.3 Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerkontoen eller Brugeroplysninger, skal Brugeren omgående underrette Sunset Boulevard.

 

5 Gebyrer og betaling

5.1 Gebyrer for brug af abonnementet skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på Sunset Boulevards hjemmeside ved oprettelse af abonnementet.

5.2 Den løbende betaling for abonnementet sker forud hver måned.

5.3 Første opkrævning sker på indmeldelsesdatoen. Herefter månedligt på samme dag i måneden som indmeldelsesdatoen.

5.4 Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Sunset Boulevard tilbudte betalingsmidler i SunsetPLUS webapp’en. Brugeren forpligter sig til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

 

6 Tilpasning og ændringer

6.1 Sunset Boulevard forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for abonnementet. Ændringen skal meddeles til Brugeren pr. e-mail senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet, før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden særlig opsigelsesret for Brugeren.

 

7 Fortrydelsesret

7.1 Brugeren har 14 dages fortrydelsesret. Fristen regnes fra tidspunktet for Brugerens modtagelse af ordrebekræftelsen jf. pkt. 1.3 ovenfor. Abonnementet skal fortrydes inden udløb af fristen på 14 dage, og udløber fristen i en weekend eller på en helligdag forlænges den til næstkommende danske hverdag. Ønsker Brugeren at fortryde abonnementet gøres det enten ved at ringe på telefonnummer 7545 3266 eller ved at sende en e-mail til sunsetplus@sunset-boulevard.dk om at Brugeren fortryder sit tegnede abonnement med angivelse af e-mailadresse og telefonnummer anvendt for abonnementet. Uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter at Sunset Boulevard har modtaget Brugerens ønske om fortrydelse af abonnementet tilbageføres det betalte abonnement til samme kreditkort som Brugeren anvendte ved betaling af det første abonnementsbeløb.

Brugeren accepterer at abonnementet kun kan fortrydes, hvis det ikke er taget i brug. Fra det tidspunkt det første gang anvendes i forbindelse med et køb og der opnås rabat så accepterer Brugeren, at servicen er leveret og fortrydelsesretten bortfalder, selvom fortrydelsesfristen på de 14 dage jf. ovenfor endnu ikke er udløbet.

 

8 Opsigelse

8.1 Brugeren kan afmelde sit SunsetPLUS -abonnement når som helst. Brugeren vil fortsat have adgang til abonnementet frem til udgangen af indeværende faktureringsperiode (abonnementsmåned), hvorefter det ophører. Betalinger vil ikke blive refunderet, og Sunset Boulevard yder ikke refusion eller kredit for delvist brugte abonnementsperioder. Ved opsigelsen af abonnementet benyttes SunsetPLUS webapp’en. Efter opsigelse bortfalder alle rabatter og fordele.

 

9 Privatlivspolitik

9.1 Sunset Boulevard videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke Brugerens personlige oplysninger til andre. De personlige oplysninger er kun registreret hos Sunset Boulevard og udbyderen af SunsetPLUS webapp’en.
For at Brugeren kan have abonnement hos SunsetPLUS har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • E-mailadresse
  • Kreditkortoplysninger

Herudover sker der en løbende registrering af betaling for abonnementet og brugen af abonnementet; herunder de afgivne rabatter og transaktionsdata.

 

Vi foretager registreringen af Brugerens personoplysninger og behandlingen heraf med det formål, at abonnementet kan benyttes og Sunset Boulevard kan levere den ønskede service, rabatter og fordele, og de behandles for at kunne levere de aftalte ydelser og opfylde nærværende abonnementsaftale. Herudover registrerer vi din løbende brug af abonnementsordningen og trafikken på vores website (via bl.a. cookies) for at forbedre vores tjeneste, vores udbud af produkter, og for at kunne sende dig de meste relevante informationer og vores tjenester og produkter. Du kan læse mere om brugen af cookies på vores website, og du kan altid fravælge cookies.

Personoplysninger opbevares kun så længe, det er nødvendigt for at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor – som udgangspunkt så længe abonnementet er i kraft. Vi kan dog opbevare personoplysningerne i en længere periode, hvis det er påkrævet i henhold til lovgivningen, f.eks. bogføringsloven, eller hvis det er nødvendigt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares. Som udgangspunkt gemmes ingen oplysninger i længere tid end 5 år fra ophør af abonnementet. Oplysningerne kan også blive anonymiseret og brugt til statistik og analyse.

Når der indsamles personoplysninger via SunsetPLUS webapp’en, sikres det, at det altid sker ved afgivelse af Brugerens udtrykkelige samtykke således, at Brugeren er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

 

Kun relevante ansatte hos Sunset Boulevard har adgang til de oplysninger der registreres på abonnementet.
 

Som abonnent hos SunsetPLUS har Brugeren ret til at gøre indsigelse mod registreringen og behandlingen, herunder kræve at fejlagtige data rettes og at oplysninger slettes (idet Sunset Boulevard dog kan have ret til fortsat at opbevare visse oplysninger, hvis der er pligt/hjemmel hertil i anden lovgivning f.eks. bogføringsloven). Brugeren har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om Brugeren. Disse rettigheder har brugeren efter Persondatareglerne og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Sunset Boulevard via e-mail

 

Den dataansvarlige hos Sunset Boulevard er Mads Henriksen og Brugeren kan altid rette spørgsmål til både disse betingelser som vores håndtering af personoplysninger ved at skrive til os på e-mail: eller kontakte os på telefon 7545 3266 på alle hverdage mellem kl. 8.00 og kl. 15.00.

 

Vil du som Bruger klage over vores behandling af dine personoplysninger kan du klage til os eller også indgive en klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, tlf. 33 19 32 00 eller e-mail dt@datatilsynet.dk.

 

Cookies

www.sunset-boulevard.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan læse mere om vores brug af cookies på websitet hvor du også bliver spurgt om du kan acceptere brugen heraf.
Du kan til enhver tid slette cookies fra din computers browser.